Onze idealen

Wonen in de natuur

Natuurgebied en woongebied integreren. Gebouwen die ogen als bomen, heuvels of watervallen.

Leren van de natuur

Scholen stimuleren buiten zijn en gebruiken de omringende natuur voor ontspanning en voor lessen.

Zorgen voor de natuur

Maak de bewoners van een woonwijk verantwoordelijk voor de zorg voor de eigen natuur en medebewoners.

iPhpone

Spelen door de natuur

Boomhut, buurthof, wandelpaden, boomschommel enzovoort. Ervaar de natuur als speeltuin.

Geven om de natuur

Organiseer activiteiten die bewoners bewust laat worden van het belang van de natuur.

Schenken aan de natuur

Geef als particulier of overheid de natuur de ruimte en mens en dier het recht om dit te betreden.

Onze doelen

Jaartal
Ruwe grondstoffen in kg
Leidingwatergebruik in m3
Grondstoffenvoetafdruk in kg
Jaartal
Ruwe grondstoffen in kg
Leidingwatergebruik in m3
Grondstoffenvoetafdruk in kg

Herenig door een game mens en natuur

Dichtbij-van-mijn-bed-show

Zorg door regelgeving dat mensen zelf in hun energievoorziening kunnen voorzien, zelf hun afval kunnen verwerken en zelf voor schoon zwem- en drinkwater kunnen zorgen. Hiermee kweek je bewustwording en beloon je je actie. Uitdaging is niet nog meer nieuwe technische oplossingen, maar eerst de bestaande tools volop inzetten! Zet sociale entrepreneurs in om buurten of woonwijken wakker te schudden.

ACTIE!

De gemeente als gamedesigner

Sla een woonwijk op als digitale data (fbx bestand). Deel dit bestand vrij met verschillende modelling software zoals SketchUp en City Skylines. Informeer de bewoners om al spelend zelf de eigen woonwijk aan te passen. Een deskundig ontwerp kan als visueel digitaal voorstel worden ingediend. Beloon realisaties door de besparing als budget aan de bewoners te overhandigen, die deze mogen aanwenden voor nog meer leven als de natuur.

ACTIE!

Prototyping

Ideeën van buurten of woonwijken die succesvol zijn gebleken, worden als prototype verspreid over de rest van de stad. En toegevoegd als nieuwe asset aan elke gedigitaliseerde woonwijk (upgrade). Eventueel kan bij projectontwikkeling zulke prototypes als verreiste worden gesteld.

ACTIE!

Publieke ruimte

Naarmate meer initiatieven voor een circulaire woonwijk zich door de stad verspreiden gaat de gemeente de infrastructuur van de stad erop aanpassen. Zo zou men met natuurstroken groene woonwijken kunnen verbinden. Of woonwijken die verkeer binnen de woonwijk tot een minimum beperken, bevoorraden met transportbanden. Uiteraard worden deze aanpassingen verwerkt in een nieuwe release van de gedigitaliseerde woonwijken.

ACTIE!

De gemeente op de digitale wereldbol

Naast het uploaden van digitale woonwijk modellen in allerlei stedenbouwsimulatiespelen (City Skylines) of 3D-programma's (Blender), neemt de gemeente ook het initiatief in het op een andere manier verspreiden van eigen goede initiatieven op het gebied van circulaire woonwijken. Niet alleen voor het brengen en daarmee de gemeente op de kaart te zetten, maar ook voor het halen van goede ideeën voor de eigen woonwijken.

ACTIE!

Mindset van de deelnemers

Eigenaarschap

Laat mensen in een buurt of wijk zelf bedenken en bepalen hoe ze een circulaire woonwijk willen zijn.

Ondernemendheid

Effectuation principes; Bird in the Hand, Affordable loss, Crazy quilt, Lemonade en Pilot in the plane toepassen.

Effectiviteit

Start bottum up met next practices. Schaal alleen de best pratices verder op.

Bewustwording

"Wat de boer niet kent, dat vreet hij niet". Door actief betrokken te zijn, vergroot het inzicht in de kringloop.

Verbondenheid

Mensen ervaren dat ze onderdeel zijn van een groter geheel. Een ecosysteem van dieren, planten én mensen.

Deskundigheid

Vaardigheid in sociaal ondernemen en circulaire economie via deskundigen uitdragen in de woonwijk.