Onze idealen

Diversity is key. Voor ieder werkt iets anders, daarom zul je vanuit HumaNature ook een grote diversiteit aan activiteiten, projecten en producten zien. Maar de idealen blijven hetzelfde.

Wonen in de natuur

Woongebied en natuurgebied integreren. Steden groener maken, woningen die opgaan in de natuur, een leefgebied creëren dat bewoonbaar is voor mens, plant en dier.

Leren van de natuur

Maar ook leren over de natuur. Scholen die buiten-zijn stimuleren en gebruik maken van de omringende natuur voor ontspanning en lessen.

Zorgen voor de natuur

Bewoners verantwoordelijkheid geven om zorg te dragen voor de eigen natuur en elkaar.

iPhpone

Spelen door de natuur

Boomhutten, wandelpaden, boomschommels enzovoort. Ervaar de natuur als een levende speeltuin.

Geven om de natuur

Activiteiten en projecten organiseren die bewoners bewust laat worden van het belang van de natuur.

Schenken aan de natuur

Particulieren, bedrijven en gemeentes die natuur de ruimte geven om te groeien en bloeien. Hier kan mens en dier dan weer van genieten.

Mindset van de deelnemers

Eigenaarschap

Laat mensen in een buurt of wijk zelf bedenken en bepalen hoe ze een circulaire woonwijk willen zijn.

Ondernemendheid

Effectuation principes; Bird in the Hand, Affordable loss, Crazy quilt, Lemonade en Pilot in the plane toepassen.

Effectiviteit

Start bottum up met next practices. Schaal alleen de best pratices verder op.

Bewustwording

"Wat de boer niet kent, dat vreet hij niet". Door actief betrokken te zijn, vergroot het inzicht in de kringloop.

Verbondenheid

Mensen ervaren dat ze onderdeel zijn van een groter geheel. Een ecosysteem van dieren, planten én mensen.

Deskundigheid

Vaardigheid in sociaal ondernemen en circulaire economie via deskundigen uitdragen in de woonwijk.

Projecten

De volgende projecten worden uitgevoerd vanuit de idealen van HumaNature.
Wil jij je aansluiten bij een van deze projecten, of ben je zelf met een project bezig? Neem dan contact met ons op.

Community


De HumaNature community bestaat uit mensen die zich in willen zetten voor de natuur, maar ook voor elkaar. Mensen met hart voor de natuur die zich kunnen vinden in de idealen van HumaNature. In de community kun je kennis en ideeën delen, hulp en advies vragen, projecten opstarten, combineren en uitvoeren. Nu is onze community nog te vinden op facebook en LinkedIn maar in de toekomst zal HumaNature een eigen platform krijgen.